product-image

Automatyczny Szkolny Dziennik Elektroniczny

Geneza projektu

Pomysł na e-usługę Automatycznego Dziennika Elektronicznego zrodził sie w wyniku obserwacji dostępnych na rynku rozwiązań nakierowanych na te same potrzeby użytkowników. Dostrzegliśmy, ze dostępne rozwiązania nie są wystarczająco dostosowane do potrzeb użytkowników i istnieje przestrzeń do wdrażania innowacji w tym zakresie.

Ostatecznie na pomysł wykonania innowacyjnej, w wymiarze procesowym na skalę krajową e-usługi pod nazwą e-dziennik wpadliśmy we wrześniu 2012 roku.

features-img

Wniosek

Dnia 2012-12-16 złożyliśmy wniosek o dofinansowanie naszego projektu w ramach Działania 8.1 – „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.”
Jeszcze przed ogłoszeniem wyników konkurencja zaczęła się upowszechniać w szkołach. Zastanawialiśmy się wówczas, jak uplasuje się nasz produkt na tle innych i na ile znajdzie się na niego miejsce na rynku.
Po analizie konkurencji doszliśmy do wniosku, iż nadal nasza usługa jest innowacyjna, gdyż oprócz funkcji, które są w wymienionych produktach mamy inne ciekawe, wręcz niezbędne w takim systemie funkcjonalności. Mowa tu o głównych funkcjach systemu, które umożliwią:

  • Rodzicom - wgląd w oceny i frekwencję dzieci
  • Nauczycielom - łatwe i szybkie uzupełnianie danych w dzienniku m.in. dzięki automatycznym aktualizacjom
  • Szkole - korzystanie z dziennika elektronicznego bez zbędnych inwestycji - łatwe i szybkie przygotowania archiwum
features-img

Analiza

Obecnie jest już wiele dzienników w szkole – każdy z nich jest jednak płatny i pracochłonny w utrzymaniu – nasz będzie bezpłatny oraz dzięki naszej innowacji nie pracochłonny i automatyczny. Dzisiaj jeszcze nie publikujemy szczegółów na czym owa innowacyjność będzie polegała, aby nikt nas nie wyprzedził.
Ze względu na innowacyjne funkcjonalności usługa będzie dostępna publicznie za 180 dni.
E-usługa ta przeznaczona będzie dla użytkowników krajowych, a dokładniej dyrektorów i nauczycieli szkół kształcących dzieci w wieku 6-19 lat i ich rodziców. Tworzona e-usługa posiadać będzie szereg innowacyjnych cech świadczących o jej zaawansowaniu technicznym i użytkowym. Będą to m.in.:

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1.