product-image

Dziennik elektroniczny - aplikacja webowa

E-dziennik Bliżej Szkoły to rozwiązanie wychodzące na przeciw oczekiwaniom rodziców, nauczycieli i dyrekcji placówek szkolnych.

Jego idea oparta została na założeniu maksymalnej prostoty obsługi, intuicyjnego interfejsu oraz czytelnej ikonografii z zachowaniem istotnych dla szkoły, nauczyciela i rodzica funkcji dziennika elektronicznego.

Wszystkie dane zawarte w dzienniku, przechowywane są w bezpiecznym środowisku i na bieżąco archiwizowane.

Dziennik elektroniczny “Bliżej szkoły” jest aplikacją webową działającą w Internecie, obsługiwaną przez wszystkie przeglądarki, dostępny na komputerach i urządzeniach mobilnych - tabletach i smatfonach.

Wszystkie funkcje dziennika elektronicznego, prostota obsługi i bezpieczeństwo danych to kluczowe zalety, na których opiera się e-usługa “Bliżej Szkoły”.

Projekt sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Działania 8.1 - „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.”

features-img

E-dziennik “Bliżej szkoły” dla nauczyciela - usprawnia codzienną pracę poprzez łatwe i szybkie uzupełnianie danych w dzienniku m.in. dzięki automatycznym aktualizacjom.

E-dziennik “Bliżej szkoły” dla dyrektora szkoły - nie wymaga żadnych inwestycji, ułatwia zarządzanie placówką edukacyjną, pozwala na łatwe i szybkie przygotowania archiwum.

E-dziennik “Bliżej szkoły” dla rodzica - umożliwia bieżącą informację na temat ocen i frekwencji dziecka.

features-img

  • Powiadomienia dla rodziców – możliwość przeglądania dziennika i komunikowania się z nauczycielem poprzez witrynę www z komputera, tabletu lub telefonu oraz otrzymywania powiadomień o nowych zdarzeniach dzięki e-mailom, SMS-om i powiadomieniom w urządzeniach mobilnych.
  • Analiza historii - możliwość rejestrowania i analizowania zmian w czasie, dzięki zapamiętywaniu przez e-dziennik historii
  • Drukowanie świadectw
  • Diagnoza ucznia
  • Prosta wdrożenie – korzystanie z dzienniczka wymaga jedynie dostępu do Internetu i może być on używany z dowolnego urządzenia, ponieważ całość jest utrzymywana na zewnętrznych serwerach (chmura)
  • Statystyki ucznia – możliwość wygenerowania i szybkiego porównania ocen
  • Skanowanie dzienników z technologią rozpoznawania OCR - umożliwia autoatyczne przenoszeniem danych z dziennika papierowego do elektronicznego

Cennik

Funkcjonalność Ilość uczniów w placówce szkolnej Cena w przeliczeniu na jednego ucznia Szacunkowy średni poziom cen w danym przedziale dla szkoły
Dostęp dla Szkoły i rodziców za pośrednictwem www od 1 do 100 uczniów 10 zł 500 zł
od 101 do 300 uczniów 5 zł 1 000 zł
od 301 do 500 uczniów 4 zł 1 600 zł
od 501 do 800 uczniów 3 zł 1 950 zł
od 801 do 1000 uczniów 2,3 zł 2 070 zł
od 1001 do 1500 uczniów 1,7 zł 2 125 zł
pobierz

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1.